Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Μυτιλήνης

 

 

Η νέα σελίδα της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Μυτιλήνης βρίσκεται στην διεύθυνση   www.cplm.gr

 

 

 

Central Public Library Mytilene

 

 

 The new webpage of Central Public Library Mytilene can be found at the address www.cplm.gr